به وب سایت شهریار افندی زاده خوش آمدید

نام و نام خانوادگی: شهریار افندی زاده زرگری

رتبه علمي: استاد دانشکده عمران دانشگاه علم وصنعت ايران

آدرس ایمیل :   zargari@iust.ac.ir

وب سايت:     www.afandizadeh.com

محققین می توانند از مقالات این سایت در جهت تحقیق و پژوهش دانشگاهی با ذکر مرجع استفاده کنند.